பரலோக வங்கியிலிருந்து பணம் – 2 – Bro.I.Santosh

Summary

பரலோக வங்கியிலிருந்து பணம் எப்படி நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ?

அதற்குரிய வழிமுறைகள் என்ன ?

அதற்கு முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன ? 

விசுவாசத்திற்கும் பரலோக வங்கிக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன ?

பரலோக வங்கியிலிருந்து பணம் எடுப்பதற்கு நம்மை தடை செய்யும் காரியங்கள் என்ன என்ன?

பரலோக வங்கிக்கும் தோத்திரம் செய்தலுக்கும்,  நன்றி செலுத்துவதற்கும் என்ன தொடர்பு ?

 சண்டையும் மன்னிக்காத தன்மையும் பரலோக வங்கிக்கு எப்படி எதிரிகள் ?

இன்னும் இது போன்ற பல கேள்விகளுக்கு விடையளிக்க விடை பெற்றுக் கொள்ள இன்று மதியம் நண்பகல் என்னனு இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

 பிலஸ்ஸிங் அட் நூன் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக!

 கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக,

 இப்படிக்கு,

 உங்கள் சகோதரன் 

 Bro. I. Santosh

https://www.brosantosh.org

PPS : வந்து கேளுங்கள்!

சிந்தை தெளிவாகும்!

வாழ்க்கை வளமாகும்!

like பண்ணுங்க 

subscribe பண்ணுங்க 

share பண்ணுங்க 

comment பண்ணுங்க 

#Blic

Follow me on Instagram: @brosantosh1

I’m on facebook too.  https://facebook.com/brosantosh2020

Try the five day Be A Better Dad course and get Free From Fear Course for FREE: https://www.brosantosh.org

Subscribe to My Channel for daily videos: https://www.youtube.com/channel/UCHlX-xhbgUOln5yOjrJ3fpQ?sub_confirmation=1