கடன் பாரம் தீருமா – 2 Bro.I.Santosh

Summary

மூன்று விதங்களில் நம்முடைய கடன்கள் மன்னிக்கப்படுவது குறித்து கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாம் பார்த்தோம்.

இன்று அப்படி மன்னிக்க படுவதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன என்பதை நாம் பார்க்கப் போகிறோம்.

கடன்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கு நமக்கு பெரிய ஆட்கள் துணை அவசியம் இல்லை.

 உடன் பிறந்தவர்களும் உதவி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

 நண்பர்களை நாடி நாம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையை மிகவும் வித்தியாசமாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தாய் மற்றவர்களுக்கும் கடன் கொடுக்கக் கூடியவர்களாக நம்மை மாற்றும்.

 மேலும் விபரங்களுக்கு இன்று என்னோடு கூட நண்பகலில் என்னோடு கூட ஃபேஸ்புக்கில் யூட்யூபில் பிலஸ்ஸிங் அட் நூன் நிகழ்ச்சியில் என்னோடு கூட இணையுங்கள்.

கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக!

இப்படிக்கு,

உங்கள் சகோதரன்,

I. சந்தோஷ்

https://www.brosantosh.org

PS: Please share this, like this and subscribe. May God bless you! 

PPS : வந்து கேளுங்கள்!

சிந்தை தெளிவாகும்!

வாழ்க்கை வளமாகும்!

like பண்ணுங்க 

subscribe பண்ணுங்க 

share பண்ணுங்க 

comment பண்ணுங்க 

#Blic

Follow me on Instagram: @brosantosh1

I’m on facebook too.  https://facebook.com/brosantosh2020

Try the five day Be A Better Dad course and get Free From Fear Course for FREE: https://www.brosantosh.org

Subscribe to My Channel for daily videos: https://www.youtube.com/channel/UCHlX-xhbgUOln5yOjrJ3fpQ?sub_confirmation=1